Înainte de a utiliza sau obține orice produse, informații, servicii prin intermediul acestui website, vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile.

1. Definiții și termeni

Următorii termeni folosiți vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

Atlas Gaz: este denumirea comercială (brand-ul) a Atlas Gaz SRL, persoană juridică cu sediul în Str. Oneștilor nr. 11C, Oradea, județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J05/325/2017 , având Codul Unic de Înregistrare RO37103757.

Site/site-ul: reprezintă site-ul de prezentare aparținând Atlas Gaz SRL, găzduit la adresa www.atlasgaz.ro dar și sub-domeniile acestuia, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de Atlas Gaz SRL.

Utilizator: reprezintă persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale care a citit și a acceptat termenii și condițiile prezentului site, îndeplinind în acest sens toate cerințele să acceseze site-ul;

Vânzător: persoana juridică Atlas Gaz SRL.

Cumpărător/client: poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoană juridica care efectuează o vizită pe site.

Utilizare abuzivă: reprezintă utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Atlas Gaz SRL.

2. Conținutul site-ului

Informațiile publicate pe site sunt informații de interes general, produsele comercializate și serviciile oferite de Atlas Gaz, cât și alte informații considerate ca fiind de interes pentru utilizatori.

3. Utilizarea site-ului

Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze site-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă. 

4. Limitarea răspunderii societății

Societatea nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe site, care nu se datorează culpei sale.

Societatea își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii accesați pagina Politica de confidențialitate.

6.Politica de utilizare cookie-uri

Pentru detalii accesați pagina Politica de Cookies.

Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea termenilor și condițiilor.